پنجشنبه، مرداد ۱۸، ۱۳۹۷

فیلم + کازرون / 18 مرداد پنجشنبه وحشت از تظاهرات مردمی تدابیر شدید امنیتی بسیجیان سرکوبگر و لباس شخصی و نیروی انتظامی برای جلوگیری از تجمع