جمعه، مرداد ۱۹، ۱۳۹۷

خشایار خاوری پسر آقای خاوری متهم اختلاس سه هزار میلیاردی به‌عنوان سرمايه‌گذار نمونه در کشور کانادا انتخاب شد. یعنی هر ایرانی=20میلیون تومان