یکشنبه، مرداد ۲۱، ۱۳۹۷

با قتل‌عام۶۷ خمینی جلاد میخواست نام‌های آنها را پنهان کند اما آنان نام‌آورترین زنان و مردان تاریخ ایران‌اند مزارهایشان را مخفی کرده‌اند اما حاضرترین و آشکارترین وجود ملت ایران‌اند و سال‌هاست بر سر دار رفته‌اند اما سرود سرخ آزادی بر زبان آنها جاری است. #تابستان_خونین6