شنبه، مرداد ۲۰، ۱۳۹۷

⭕️طوفان توییتری می‌نویسیم از خون‌هایی که به‌صورت شبنم آگاهی به‌صورت امواج آزادی و به‌صورت توفان مقاومت و پرچم پیروزی دوباره بازمی‌گردند. يكشنبه ۲۱ مردادماه ساعت ۲۰۳۰ به وقت #ايران با هشتگهای: #تابستان_خونین67 #1988Massacre