یکشنبه، مرداد ۲۱، ۱۳۹۷

#شکوفه_یداللهی مادر کسری، پویا وامیر نوری که هر سه در زندن تهران بزرگ زندانی هستند، به دلیل عدم رسیدگی به جراحات وارده به هنگام دستگیری، هم اکنون در زندان #قرچک ورامین درشرایط خطرناک قرار دارد.جان او در خطر است. از بهمن ماه 96 در بدون رسیدگی پزشکی دربازداشت است. #دراویش_گنابادی 0