پنجشنبه، مرداد ۱۸، ۱۳۹۷

درپاسخ به حمله وحوش سرکوبگر خامنه ای به ورزشگاه الغدیر تماشاگران شجاع به مقابله با مزدوران سرکوبگر پرداختند و آنها را گوشمالی دادند۱۸مرداد۹۷