یکشنبه، مرداد ۲۱، ۱۳۹۷

فیلم +تاراج آب و خاک ایران زمین توسط آخوندها.. دریای عمان، نفت، و اکنون دریای خزر