پنجشنبه، مرداد ۱۸، ۱۳۹۷

#سپيده_مرادی دراويش زندانی در #زندان_قرچک و دانشجوی اخراجی #دانشگاه_تربيت_مدرس به ٥ سال حبس و ٢ سال محروميت از فعاليتهای سياسی و حزبی و مجازی و ممنوع الخروجی محکوم شد.