جمعه، مرداد ۱۹، ۱۳۹۷

فیلم +ماله‌کشی تلویزون حکومتی پس از گسترش نفرت اجتماعی، در پی اعتراف به غارت ۹میلیارد دلار پ.ن: عضو مجلس رژیم که صبح گفته بود «۹میلیارد دلار گم شده،‌ شب گفت منظورم این نبود!!»