جمعه، مرداد ۱۹، ۱۳۹۷

فیلم +فیلمی از یورش وحشیانه ماموران به طرفداران تراکتور سازی تبریز در ورزشگاه آزادی- ۱۹ مرداد