چهارشنبه، مرداد ۱۷، ۱۳۹۷

معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان: آب سد زاینده رود باز شده اما به زاینده رود اصفهان نخواهد رسید برای ساکت کردن قیام! زاینده‌رود برای ۱۰ روز باز می‌شود