شنبه، مرداد ۲۰، ۱۳۹۷

فیلم +اصفهان ۱۹ مرداد : فریاد "مرگ بر دیکتاتور" هزاران تماشاگر بازی فوتبال سپاهان و پیکان در ورزشگاه نقش جهان