پنجشنبه، مرداد ۱۸، ۱۳۹۷

#سحرکاظمی فعال مدنی، زیست محیطی و ورزشی سنندج ساعت ۱۰صبح روز پنجشنبه۱۸مرداد پس از یورش نیروهای وزارت اطلاعات بە منزلش بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.