یکشنبه، مرداد ۲۱، ۱۳۹۷

نیروهای رژیم وارد مغازه‌ها می‌شوند تا از بستن آنها جلوگیری کنند، اما مغازه‌دارها به آنها می‌گویند مغازه‌خودمان است به شما چه! 🔺 ۲۱ مرداد ۹۷