جمعه، مرداد ۱۹، ۱۳۹۷

عکس یکی از مزدوران خامنه‌ای که در ورزشگاه آزادی تهران به جوانان حمله کرد و یکی از جوانان را دستگیر نمود.