سه‌شنبه، مرداد ۱۶، ۱۳۹۷

سرتیپ دوم پاسدار خائن لطفعلی پاکباز فرمانده مرزبانی استان #کرمانشاه و از قاتلین کولبران کرد و زحمتکش آدرس محل سکونت: کرمانشاه.خ۲۲بهمن. خیابان برق.کوچه دفتر اسناد رسمی کیومرث لیمویی