جمعه، مرداد ۱۹، ۱۳۹۷

#زهرامدرس_زاده از شاگردان #محمدعلي_طاهري و از فعالين مدني ، ديروز پنج شنبه ١٨ مرداد ٩٧ ، پس از تعقيب طولاني و به گروگان گرفتن همسرش ، دستگير شد