پنجشنبه، مرداد ۱۸، ۱۳۹۷

این صدای قیام مردم ایران است این صدای شورش مرد ایران است این صدای زخمهای خشکیده در گلوی مردم ایران است این قیام قیام آخر است وای به روزی که تصمیم بگیر مشت را با مشت وگلوله را با گلوله جواب بدیم #تظاهرات_سراسری #IranRegimeChange