پنجشنبه، مرداد ۱۸، ۱۳۹۷

۱۸ مرداد 📌#بیانیه شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن 🔸روز شبنه ۲۰ مرداد ۸ صبح مناطق راه آهن در مقابل مجلس در تهران تجمع اعتراضی