پنجشنبه، مرداد ۱۸، ۱۳۹۷

فیلم + 18 مرداد پنجشنبه/ درگیری در بازی استقلال خوزستان و پرسپولیس، تماشاگران هرچه در دست داشتند به سوی ماموران حکومت پرتاب کردند!