دوشنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۹۷

فیلم +اعتراض کارگران راه آهن #زنجان به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق و ۱۳ ماه بیمه امروز ۸ مرداد ۹۷