دوشنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۹۷

فیلم+ دوشنبه ۸ مردادماه درجواب فراخوان منتشر شده، بازاریان #تهران به #اعتصابات پیوستند #اعتصاب_سراسری