دوشنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۹۷

آغاز #اعتصاب_سراسری #بازار تجمع نیروهای سرکوبگر و ماموران و وحوش ولایت در ترس از #اعتصاب #بازاریان کشور مانند بشکه باروت است و هر لحظه انتظار انفجار اجتماعی وجود دارد. در #اعتصابات_سراسری و #اعتراضات_سراسری تماشاگر نباشيم #برانداز