دوشنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۹۷

دانشجویان دانشگاه آزاد در تهران بدلیل قطعی آب در دانشگاه صبح امروز تجمع اعتراضی برگزار کردند ۸مرداد #اعتراضات_سراسری