دوشنبه، مرداد ۰۸، ۱۳۹۷

#مسلم_حسین زهی فرزند عبدالغفور ۲۰ ساله، ساکن #مهرستان روز شنبه ۶ مرداد ۹۷در اثر تیراندازی مستقیم ماموران پایگاه جنگی خان سپاه در مرز #سیرکان #سرباز کشته شد. وی ۴ بشکه گازوئیل برای فروش به همراه داشته است. #HumanRights #Iran